COFNIJ

BEATA HUBERT,

RZECZOZNAWCA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI W SPECJALNOŚCI OBUWNICTWO ( NR 137 ).

07 sierpnia 2023

Rzeczoznawca obuwia

Prawo do reklamacji

 

Prawo do reklamacji to prawo konsumenckie, które daje konsumentom możliwość zgłaszania swoich roszczeń przedsiębiorcy w przypadku wadliwego produktu lub usługi. Reklamację można złożyć zarówno w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym.

 

Zgodnie z prawem, konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku:

 

  • Wady fizycznej produktu - dotyczy to braku zgodności towaru z umową, np. uszkodzenia, niekompletności lub wad fabrycznych.
  • Wady prawnej produktu - dotyczy to braku przekazania niezbędnych informacji przez sprzedawcę dotyczących produktu, np. niezgodności z opisem lub niewłaściwych oznaczeń na etykiecie.
  • Niewłaściwej jakości świadczonych usług - dotyczy to nieprawidłowej lub niewłaściwej jakości świadczonej usługi, np. realizacji naprawy samochodu lub niedotrzymania terminu realizacji usługi.

Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty zakupu towaru lub wykonania usługi. Po złożeniu reklamacji, przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzyć ją w ciągu 14 dni od daty złożenia. W przypadku uznania reklamacji, przedsiębiorca ma obowiązek dokonać naprawy, wymiany towaru na nowy lub zwrócenia należności pieniężnej.

W przypadku odmowy przedsiębiorcy rozpatrzenia reklamacji lub braku satysfakcjonującej odpowiedzi, konsument ma prawo złożyć skargę do właściwego organu lub skorzystać z mediacji lub postępowania sądowego.

Prawo do reklamacji ma na celu ochronę konsumenta przed wadliwymi produktami i usługami oraz zapewnienie mu możliwości dochodzenia swoich praw.

 

 

LOKALIZACJA, WARSZAWA, MAZOWIECKIE, PL

TEL: +48 509 728 492

HUBERT04@OP.PL​​​​​​​

Zadowolonych klientów

0

%

Lista Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie ( nr 057 ) Beata Hubert, Biegły Sądowy.

Beata Hubert,

Rzeczoznawca Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Łodzi w specjalności obuwnictwo ( nr 137 )

ARTYKUŁY 

07 sierpnia 2023
Prawo do reklamacji Prawo do reklamacji to prawo konsumenckie, które
07 sierpnia 2023
Prawo do reklamacji Prawo do reklamacji to prawo konsumenckie, które

​© 2023 Delante. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Zaprojektowane przez GrapFlow.m.f

POLITYKA PRYWATNOŚCI